Повече за АЙ АЙ и ЕС-2006 ООД

Пример за перфектно съчетание на опит и младост, които са гаранция за добре и отговорно свършена работа

Силата ни е в проектирането, изграждането и поддръжката на специални слаботокови системи, в тяхната интеграция с останалите електросистеми.
Също така проектираме и реализираме обекти в областта на силовите електрически системи (средно и ниско напрежение), електрониката, телекомуникациите и информационните технологии. Ние предоставяме на своите партньори завършени комплексни решения за техните нужди, поемайки управлението на всички етапи на реализацията - от проектирането, през пускането в експлоатация, до узаконяването. По този начин свеждаме до минимум бюрокрацията и „прехвърлянето” на отговорността между отделните звена и изпълнители.

Предлагаме качество и надеждност за всяка една от системите, мрежите и услугите, съобразена с всички изисквания за конкретния обект и клиент. Притежаваме знанията и опита, разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които са способни да се справят в нестандартни ситуации.

Ние предлагаме както традиционни така и иновативни решения, съобразени с конкретната специфика на даден проект и изисквания на възложителя. Ползваме последните разработки на водещите чуждестранни и български фирми във :

  • Пожароизвестяване и гасене,
  • СОТ (сигнално – охранителна техника),
  • Контрол на достъпа,
  • Видеонаблюдение (CCTV),
  • SOS (паник система за баните на хотелските комлекси)
  • CATV/SATV кабелна/сателитна телевизия, телефония
  • LAN компютърни мрежи
  • PAS (озвучаване и оповестяване),
  • BMS (енерго-спестяващи системи, сградна и индустриална автоматизация)

Сертификати - доказателство за качество

Сертификатът е документ, който официално потвърждава натрупани знания, достижения и опит в областта. Сертификатът не е свидетелсво, че неговият притежател е преминал теоретичен курс, а доказателство за изпитани в реална обстановка знания и висок професионализъм.

Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image

Услуги

IIES LTD. е компания, специализирана в следните насоки:Консултиране

Направа на оценка и изготвяне на становище по отношение на системи за сигурност, структурни кабелни системи, пожароизвестяване и системи за автоматизация и сграден енергиен мениджмънт

Проектиране

Изготвяне на проекти по задание с вещата помощ на нашите специалисти

Изграждане

Реализация на проекти в целия обхват на електрическите системи – слаботокови и силнотокови

Интегриране

Комплексни решения , които да обхващат всички системи , обединени в единна система за ефективност и контрол

Поддръжка

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички изброени електросистеми, както на изградените от фирмата, така и на вече съществуващи. Фирмата притежава лиценз с национален обхват за поддръжка на пожароизвестителни, пожарогасителни и системи за отвеждане на дим и топлина. . .

Референции

Каквото го правим, го правим добре! За нас най-важно е клиетът да е доволен.
Тук ще намерите мнения и препоръки на наши клиенти и партньори, с които сме работили през годините.


Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image

To Top